'".$bestand ."'"; } } else { echo "deze pagina is onjuist aangeroepen.."; } ?>