Pastoraal

Pastor(t)aal Juli Augustus 2016

“Uw volk is zeer gewillig op de dag van Uw kracht, getooid met heilig sieraad, uit de baarmoeder van de dageraad is voor U de dauw van Uw jeugd.”        (Ps.110:3)

Uw volk, dat zijn zij die van Jezus zijn, die aan Hem zijn toevertrouwd door de liefde van de Vader. Wij, Zijn gemeente, geboren uit God verlost en gekend door Hem die ons liefheeft. Oh wat een rijkdom om van Hem te zijn.
Zij zijn zeer gewillig, om wat te doen? Zij zijn met Christus gestorven en met Hem opgestaan in een nieuw leven, om nu niet meer voor zichzelf te leven, maar voor Hem. Met één diep verlangen om Hem te kennen en Zijn wil te doen. Net zoals Jezus zei:”Zie hier ben Ik Vader, om Uw wil te doen.”  (Hebr.10:7) Zijn volk bereidt om alles op te geven en Hem te volgen Die hun leven is, zodat Hij steeds meer gestalte krijgt in hen. Zij zijn niet wijs in eigen ogen en vertrouwen op hun eigen inzicht niet. Maar kennen Hem in al hun wegen, zodat Hij hun paden recht maakt. Dat kan God alleen, dat wat krom is weer recht maken. Ben jij één van deze gewillige mensen? Niet omdat je overtuigd bent van de Waarheid van Gods Woord, maar omdat je door Hem bent gegrepen in je hart. Zo mag je met God wandelen, Hij die met al jouw wegen vertrouwd is.
Op de dag van Uw kracht, Dat is nu, Gods Geest is uitgestort, Hij is gekomen om tot in eeuwigheid bij je te zijn, jouw Helper, jouw Trooster. Ben je beschikbaar voor Hem? Hij geeft jou de mogelijkheden om Gods wil te doen. Het is Zijn kracht in jouw zwakheid.
Getooid met heilig sieraad, Dat is de schitterende liefde van Jezus. Wandelend in de schoonheid van Zijn heiligheid, Jezus die in jou is komen wonen. Psalm 93:5 zegt:”de heiligheid is een sieraad voor Uw huis, Heer”. Het is alles uit Christus (1Kor.1:30)  Wat een geweldige rijkdom ”Christus in u, de hoop der heerlijkheid.”  (Kol.1:27)
Uit de baarmoeder van de dageraad is voor U de dauw van Uw jeugd Dat spreekt over de geboorte van iets nieuws, een nieuwe schepping een nieuwe dag. In Christus zijn we een nieuwe schepping een nieuwe dag die je met Hem mag beginnen. Zijn goedertierenheid en barmhartigheden zijn nieuw elke morgen, groot is Uw trouw o Heer.
De dauw spreekt van een sprankelende frisheid. Mijn woorden zijn Geest en leven zegt Jezus, zo mag jij elke dag door Hem gesterkt worden, door Gods vertrouwelijke omgang met jou. Om Hem zo te kennen en Zijn wil te doen. Gods volk, een heilig volk, overwinnend door Hem die ons liefheeft. Trouw en toegewijd aan Hem en aan elkaar, Zijn gemeente, Gods sieraad! 

In Christus,
Johannes   

 

*/