Pastoraal

Pastor(t)aal September 2016

 ZOEK EERST MIJN KONINKRIJK

Bij het voorbereiden, dacht ik eraan hoe in deze tijd wij   afgehouden worden van de Here Jezus en wij hierdoor teneergeslagen kunnen worden.
Wat ik nu met u wil gaan delen, dat zal u al meerdere malen hebben gehoord. Het is toch goed om alert te blijven.
We zijn allen Gods kinderen, omdat we de Here Jezus aangenomen hebben in ons hart. De Bijbel praat er over dat we wedergeboren zijn. We zijn anders geworden. Ons denken is veranderd.
We hebben allemaal dagelijks onze taak en dat vergt heel veel van ons. Vaak zoveel dat vermoeidheid, zorg en spanning onze vreugde en blijdschap kan weg nemen.
Gelukkig kunnen we ons vrijmaken om dagelijks Gods aangezicht te zoeken en alles bij Hem te brengen.
Bij deze gelegenheid kunnen we alles van ons afgooien en schuilen we bij de Heer. We mogen alles met Hem delen, waardoor we in Zijn Goddelijke rust komen. We mogen even ontspannen. Maken we er gebruik van.
Nu kom ik op het punt, maken wij ons vrij voor deze gelegenheid. Dat we weten dit moment is van mij en niemand houdt mij daar van af. Als we daarin ons standpunt hebben bepaald, dan zien we dat we voldoen aan wat de Here Jezus ons heeft gezegd; Zoek eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.
Als we geen standpunt hebben ingenomen, dan zullen de drukte en beslommeringen om ons heen alles van ons af pakken.
In het bijzonder onze Goddelijke rust. Soms moet je direct zijn en zeggen ik ga naar mijn Hemelse Vader.

Frank

 

*/