Pastoraal

Pastor(t)aal Juni 2016

“Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen”.
Lucas 9:23.

Deze tekst is bij velen bekend, maar ook voor velen zo moeilijk om in praktijk te brengen. We vinden het meestal geen prettige tekst. Natuurlijk, we willen Jezus volgen, maar zijn we ook bereid om de kosten te betalen?

Deze tekst laat zien wat het volgen van Jezus ons kost: een keuze maken om de wil van God boven onze eigen wil te laten gelden. En die keuze is niet iets éénmaligs, dat moeten we dagelijks doen.
Elke dag moeten we kiezen hoe we handelen in de situaties die we tegenkomen: doen we zoals Jezus het zou doen, of doen we zoals wij het goedvinden?
Besteden we onze tijd en inspanningen aan Gods koninkrijk of aan ons eigen koninkrijk?
Mag God al onze tijd, aandacht, financiën etc. hebben?
Mag Hij gebruik maken van de talenten die Hij in ons gelegd heeft?
Eigenlijk komt het hierop neer: Leven we het rijke, gezegende leven dat God voor ons heeft, of bestaan we alleen maar en missen we Gods doel voor ons leven?

Volledige overgave kost ons veel, maar levert nog veel meer op!
Onze bruikbaarheid voor God hangt samen met onze mate van overgave aan hem.
Overgave aan Hem is een win-win-win-situatie: God wil niets liever dan Zijn zegeningen geven aan hen die Hem volkomen toegewijd zijn; wij ontvangen een rijk, gezegend leven met Hem; de mensen om ons heen zullen delen in die zegeningen, omdat wij God vertegenwoordigen op aarde.

Dit wordt steeds belangrijker naarmate de tijd die de mensheid op deze aarde heeft korter wordt.
De tijd om (radicale) keuzes te maken is daar.

Zijn we bereid om ons hélémaal aan Hem over te geven?
Jezus gaf ook hierin het volmaakte voorbeeld. Wie volgt (Hem)?

Arjen

*/