Pastoraal

Pastor(t)aal Mei 2016

MELK OF VAST VOEDSEL

In Hebr. 5 : 12 staat: “ Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel.”
Dan staat er verder in vers 13 en 14 : “ Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind.” Vers 14: “ Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad.”
Wat betekent dit nu voor ons christenen die al jarenlang bekeerd zijn. Kunnen wij een overwinnend leven hebben of worden we door situaties te neer geslagen. Wat de schrijver hier bedoelt is; begrijpen we het Woord van God wel. Zijn we in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Zijn wij bestand tegen de verleidingen van de wereld om stand te kunnen houden. Weten we wat de waarheid is en wat een leugen is. Zijn we trouw aan Gods Woord.
Onze geestelijke groei bepaalt onze bekwaamheid in de kennis van het Woord van God. Wij zouden graag meer dingen willen doen, terwijl wij geestelijk nog niet zo ver zijn. Als we groeien in de Heer gaan we ontdekken dat we tot grotere dingen in staat zijn.
Hier worden we geleerd ons te verdiepen in het Woord van God, kennis van het Woord te hebben om stand te kunnen houden. Door het Woord te kennen weten we hoe we moeten handelen. Door onze relatie met de Here Jezus weten we dat we op Hem kunnen vertrouwen en als we zover zijn, dan zijn we geestelijk gegroeid en eten we vast voedsel. We weten dan hoe te gaan.

Frank

*/