Pastoraal

Pastor(t)aal Oktober 2016

“Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus”.   Filippenzen 1:6.

God is begonnen, al lang geleden, om veranderingen in ons teweeg te brengen. Al lang voordat wij de keuze hebben gemaakt (als u inderdaad die keuze al gemaakt hebt) om ons leven aan God over te geven, was Hij al bezig om veranderingen voor te bereiden. Eigenlijk is het beter om te zeggen: om ons voor te bereiden. 

Wij hebben een radicale verandering nodig om weer zo te kunnen zijn als God ons bedoeld heeft.  Veranderen naar het doel van God: dat is goed werk. En dat is begonnen op het moment dat wij ons leven aan Hem overgaven. Toen begon onze verandering. Soms is het direct duidelijk zichtbaar voor de buitenwereld, soms duurt dat even. Maar er zal een verandering zichtbaar moeten worden, want God is een goed werk begonnen! Dit is een proces , waarbij steeds meer van onszelf opgeruimd wordt en steeds meer van God daarvoor in de plaats komt.

 

Dat is een proces wat ons hele (aardse) leven lang duurt en zijn voltooiing heeft op de dag van Jezus Christus.

Maar soms zijn er periodes in je leven, waarin je nauwelijks merkt dat God met je bezig is; of dat het lijkt dat God Zich überhaupt niet meer om je bekommert. Laat je daardoor niet van de wijs brengen en laat teleurstelling niet toe! Hij Die in u een goed werk begonnen is, zal dat voltooien. 

Soms moeten dingen wortelen om later vrucht voort te kunnen brengen. Dat is dan even niet zichtbaar, maar wel noodzakelijk. En daarin is God dus ook bezig met je, ook al merk je dat misschien niet zo. 

God zal Zijn werk in ons voltooien en het eindresultaat zal geweldig zijn. Wij hoeven alleen maar met Zijn plannen mee te werken.

Arjen

*/