Pastoraal

Pastor(t)aal November 2016

“Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb, luister naar Hem”    (Mat.17:5)

Jezus kwam om Vaders wil te doen en dat maakte Gods hart blij. God heeft ons volledig aanvaard door het bloed van Zijn Zoon. Als jij je leven volledig hebt toevertrouwt aan Jezus als jouw Heer en Redder, dat is wat geloof is, dan ben je in Christus gekomen en Hij in jou. Je bent nu Zijn eigendom om niet meer voor jezelf, maar voor God te leven. Weet dat God jou onvoorwaardelijk liefheeft. Al je schuld is weggedaan.

Maar voor zover het ons betreft, kunnen we God behagen, of niet behagen. Neem een vader, die werkelijk van zijn kinderen houdt. Zijn liefde en aanvaarding van elk van zijn kinderen verandert nooit, ondanks de verkeerde keuzes die ze soms maken in hun leven. En ook al houdt hij evenveel van ze, met de één kan hij tevreden zijn terwijl hij dat niet met de ander kan zijn. Dit doet niets af van zijn liefde. Je ziet dit is een belangrijke keuze om te maken.

Liefde en aanvaarding zijn onvoorwaardelijk in Christus, maar God behagen heeft te maken met onze keuzes. Hier zijn wat gedeelten uit het Nieuwe Testament die ons laten zien waar God welbehagen in heeft, laten ze ons aanmoedigen om ook Zijn wil te doen.

En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen (Rom.8:8)

Kinderen wees je ouders gehoorzaam in alles, want dat is welbehaaglijk voor de Heer (Kol.3:20)

Ik roep u er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker. (1Tim.2:1-3)

Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken. (Hebr.11:6)

-En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen. (Hebr.13:16)

Wil je graag God behagen, zodat Hij blij met jou kan zijn? Laten we dan als Zijn geliefde kinderen luisteren naar Hem, en doen wat goed is in Zijn ogen. Dan zul je ontdekken dat Zijn vrede op jouw leven rust.

Johannes

*/