Pastoraal

Pastor(t)aal Januari 2017

“Verblijd u in de hoop” Romeinen 12:12a

Voor veel mensen is de tijd rond Kerst en Oud en Nieuw  een moeilijke tijd. Eenzaamheid, verlies van geliefden, uitzichtloosheid, bang zijn wat het komende jaar zal brengen, onzekerheid etc. lijken juist in deze tijd meer door te werken in mensenlevens dan anders.

Maar de Bijbel geeft daar een geweldig antwoord op: “Verblijd u in de hoop”! Laat deze periode juist een tijd van hoop en verwachting zijn.  De komst van Jezus naar deze aarde heeft een geweldige ommekeer in het bestaan van de mensheid gebracht: er is weer hoop! Jezus’ leven, dood en opstanding heeft ons de mogelijkheid gegeven om in een intieme relatie met de Vader te leven op deze aarde. Nu is die relatie nog onvolmaakt, maar als we na dit aardse leven bij Hem zullen zijn, zullen we volmaakt één zijn met Hem. Daar mag onze hoop op gevestigd zijn. En geeft dat geen blijdschap??

Maar het gaat niet alleen om het leven na dit leven. Ook nu wil God invloed op ons leven uitoefenen. Hij weet altijd wat voor ons het beste is en wil ons graag helpen om zijn zegen te grijpen. God is trouw en we mogen onze hoop altijd op Hem gevestigd hebben. Hij is en blijft altijd dezelfde, liefdevolle, goede God. 

Hoop heeft alles te maken met verwachting: alles van God verwachten. En als we van God gaan verwachten dan hoeft er  geen ruimte te zijn voor onzekerheid. Situaties in ons leven kunnen (behoorlijk) tegen zitten, maar God is altijd groter dan onze problemen en zorgen. En Hij heeft voor alles al de oplossing gegeven. Daarom kunnen/mogen we blij zijn. Misschien niet met de omstandigheden, maar wel met het feit dat we onze zorgen aan Hem mogen geven en bij hem mogen schuilen. 

Dat mag onze boodschap zijn, juist in deze tijd: je kunt blij zijn in de hoop op God!

Arjen

*/