Pastoraal

Pastor(t)aal Februari 2017

“Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons.” 

2 Kor.1 vers 20

Dus hoeveel het er ook zijn, dat betekent alle beloften van God, zijn in Hem ja en in Hem amen. Niet ja en misschien, maar Ja en Amen. Niet sommige beloften, maar alle beloften van God zijn ja en in Christus amen, en zo is het en niet anders.

God houdt Zijn Woord, altijd. Zijn beloften zijn niet zomaar iets, zij zijn bijzonder omdat God bijzonder is. Wat onmogelijk is bij mensen is mogelijk bij God. Zijn trouw is eeuwig.

Er is dus een plaats waar Zijn beloften ja en amen zijn, en dat is in Christus. Dat is niet iets wat jij moet zien te bereiken, nee Christus is Gods genade gift aan jou. Als jij in Hem gelooft en je leven aan Hem hebt toevertrouwd, dan plaatst God jou in Zijn Zoon. En dan is jouw leven verborgen met Christus in God. En als jij in Hem bent, dan is alles in Hem ja en amen. Dan is het geen vraag meer voor je of het wel Gods wil is, want een belofte van God is altijd Zijn wil. Hij kan niet iets beloven wat niet Zijn wil zou zijn.

Als je in Christus bent dan heb je Zijn beloften, en Zijn antwoord al. Het heeft niets te maken met hoe goed jij al bent, of wat je allemaal al hebt bereikt. Of hoeveel je al gebeden hebt of hoeveel dagen je hebt gevast. Het heeft alles te maken met of jij in Hem bent. En zijn ja en amen is tot verheerlijking van God door ons. Je denkt misschien wel dat jij niet zo belangrijk bent en dat God jou niet hoort. Maar ik zal je vertellen waarom God wel naar jou hoort. Als Hij jou verhoort en antwoord geeft, dan brengt dat Glorie aan Hem! Hij antwoordt niet omdat jij het zo geweldig goed doet, of omdat je precies de juiste woorden gebruikt. Nee, Hij antwoordt jou omdat Zijn beloften ja en amen zijn in Christus Jezus, die jouw leven is geworden en omdat het God zal verheerlijken door jou.

Vergeet jezelf, denk niet aan wat er allemaal met jou is, maar kijk naar Hem. Je moet je ervan bewust gaan worden, dat als jij bidt, dan zoekt God altijd naar een reden om jouw gebed te beantwoorden, en niet naar een reden om dat niet te doen!

O, onze Hemelse Vader is zo goed, zo trouw. Hij zal altijd voor jou zorgen. Hij wil Zichzelf verheerlijken door ons leven. Zijn beloften zijn JA en AMEN in Christus. En Gods Woord houdt eeuwig stand en kan nooit falen.

Rust in de trouw van de Vader, Hij bergt jou in Zijn aanwezigheid. Ga nu je weg in Genade, vol van Hem en door Zijn Geest geleid. En de Heer zegt: “Mijn vrede geef ik jou”.

In Christus,

Johannes

*/