Pastoraal

Pastor(t)aal Maart 2017

Het goede nieuws door geven. 

Paulus spoorde de Colossenzen aan in Colossenzen 4 vs 3-6 om het goede nieuws door te geven en voor hem te bidden. Hij gaf daarbij belangrijke punten.

Deze punten zijn ook voor ons waardevol.

Paulus vroeg de Colossenzen om God te vragen of  Hij het woord dat hij door gaf, duidelijk wil maken aan de mensen, zodat zij het geheim van Jezus zullen begrijpen.

Hij zei verder gedraag je wijs tegenover de ongelovigen en gebruik elke gelegenheid om hun het goede nieuws door te geven.

Weer verder zegt Paulus wees in uw spreken vriendelijk maar beslist, om zo iedereen een goed antwoord te geven.

Het is uiterst belangrijk dat we alle moeite doen om gewone alledaagse taal te gebruiken in plaats van christelijke en theologische termen. 

Iedere gelovige heeft een persoonlijke getuigenis. Als we onze persoonlijke ervaring en relatie met Jezus Christus oprecht en overtuigend met anderen kunnen delen, kan dat het meest indringende getuigenis zijn voor sommige mensen.

Een andere manier waarop wij gelegenheden kunnen benutten om te getuigen, is bidden voor iemand in hun aanwezigheid. 

Wanneer mensen gaan praten over hun problemen, vraag hen dan of  je met hen mag bidden.

Als wij werkelijk geloven dat God gebeden verhoort dan moeten we ons geloof in praktijk brengen door voor mensen te bidden, er op vertrouwend dat God verhoort.

Het luisteren naar het gebed van een gelovige kan een doorslaggevende uitwerking hebben op een niet-gelovige. Als we bidden voor hun noden kunnen de mensen ervaren dat wij oprecht zijn en een relatie met God hebben. En als God het gebed verhoort, kan dat het middel zijn dat harten opent voor de boodschap van Christus.

Het is belangrijk om fijngevoelig te zijn als we vragen om te mogen bidden met mensen. Respecteer hun wensen. Wanneer iemand het aanbod om te bidden afwijst, vertel hen dat je later wel voor hen zal bidden. 

Het is belangrijk om het goede nieuws door te geven!

Frank

*/