Pastoraal

Pastor(t)aal April 2017

“Probeer het maar, dan zult u ontdekken hoe goed de HERE is. Gelukkig is degene die bij Hem bescherming zoekt” .

Psalm 34:9 (Het Boek).

In Psalm 39 kun je lezen dat God al vaker in Davids leven had voorzien in hulp en redding. Daarom roept hij (ons) ook op om zelf te ontdekken dat God inderdaad goed is. God wil ons dolgraag te hulp komen, daar waar wij geen oplossingen meer hebben. Waar onze mogelijkheden ophouden, daar wil God ingrijpen. Hij is geen God  Die hoofdschuddend, afkeurend aan de zijlijn staat en ons maar laat aanmodderen. Nee, zodra God de kans krijgt, wil Hij ons te hulp komen.

Herinnert u zich nog op welke momenten God in uw leven voorzag in de hulp die u nodig had? Hoe vaak heeft God Zich trouw getoond in uw leven?  1x?  2x?  Tientallen keren?  God is trouw en God blijft trouw, want Hij verandert niet.

Als we nu misschien ook weer in een situatie zitten, waar we geen oplossing voor vinden, denk dan aan de momenten dat God u al te hulp is gekomen! Laat uw oog daarbij op Hem gericht zijn en niet op de omstandigheden.

Kent u God nog niet als Degene Die u altijd te hulp wil komen, dan roep ik u op, samen met David: Probeer het maar, dan zult u ontdekken hoe goed God is! Er zijn zoveel getuigen die u uit eigen ervaring kunnen vertellen, dat God  nooit iemand in de steek laat. Praat met hen, leer van hen hoe God is, als u het moeilijk vindt om God ‘zomaar’ te vertrouwen. Maar vooral: breng tijd door met God en met Zijn Woord. Dan zult u God leren kennen. Hoe beter u God leert, hoe makkelijker het wordt om uw leven in Zijn handen te leggen.

Dan bent u een gelukkig mens, zegt David. Als we onze bescherming bij God zoeken, hoeven we ons geen zorgen te maken. Hij zorgt voor ons. Hij is altijd groter dan onze problemen en heeft altijd het beste met ons voor.

Arjen.

*/