Pastoraal

Pastor(t)aal Mei 2017

“Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat  wij daarin zouden wandelen.”        (Ef.2:10)

Want wij zijn Zijn maaksel, dat is iets om eens over na te denken. Hij, Vader God, heeft jou gemaakt, je bent een Meesterwerk! Hij heeft in jouw leven geïnvesteerd. Dat betekent dus dat je best wel wat mogelijkheden hebt! Je bent dus niet wat jij denkt dat je bent, of wat anderen zeggen dat je bent, maar wat Hij zegt dat je bent!

Jij bent Zijn Meesterwerk, geschapen in Christus Jezus. Dit gaat dus over de nieuwe schepping die je bent geworden toen je Jezus hebt aangenomen als jouw Heer en Verlosser. De oude mens heeft deze mogelijkheden niet, zonder Jezus ben je verloren. Maar in Hem ben je voor eeuwig behouden, geboren uit God, om wat te doen? Om goede werken te doen. Dus waar ben je voor gemaakt? Om goede werken te doen, en niet om maar een beetje rond te hangen je tijd uit te zitten en te hopen op betere tijden.

Het Woord van God zegt dat je bent geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God zelf van te voren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Van de Here Jezus is dit opgeschreven: “Hij ging rond, goeddoende en genezende allen die door de duivel overweldigd waren, want God was met Hem.”    (Hand. !0:38)

God heeft van te voren alles al bereid zodat jij je handen kan leggen op de zieken, zodat jij gebondenen mag vrijlaten, verbroken harten mag verbinden in Jezus Naam. Dat is het evangelie, het goede nieuws. Als jij het niet doet, zal Hij iemand anders vinden, maar vergeet niet dat Hij het al heeft voorbereid voor jou, om daarin te wandelen. Je bent uit God geboren, Hij heeft je geloof gegeven. Zorg dat je iets vindt waar jij je geloof kan gebruiken. Hij is met je en laat je nooit alleen. Laat de mensen maar zien hoeveel jij van Jezus houdt.

De Here zegene je.

Johannes

*/