Onze geloofsbelijdenis

Wij geloven:

  • dat God de enige God is, de Almachtige, de Alwetende , de Eeuwige, die Schepper is van alles wat zichtbaar en onzichtbaar is
  • dat Jezus de Zoon van God is die de mensheid weer met God verzoend heeft door zijn dood en opstanding. Door de zonde waren we gescheiden van God, maar door de verzoening van Jezus mogen we weer vrij tot God komen
  • dat de Heilige Geest in de gelovige wil wonen en zo de gelovige leidt, stuurt en richting geeft,  zoals God de Vader dat wil 
  • dat de bijbel Gods geïnspireerde en gezaghebbende woord is
  • dat God niets liever wil dan een relatie te hebben met zijn kinderen, de gelovigen
  • dat God gelovigen wil gebruiken om anderen Zijn liefde te laten zien
  • dat Jezus op een dag naar deze aarde zal terugkomen en iedereen zijn macht en heerlijkheid zal zien

 

contactgegevens

PGM Cypres
Raaphorstlaan 206
2532 BL DEN HAAG
email: info@pgmcypres.nl

*/