Kom ook eens bij onze samenkomsten kijken iedere zondag vanaf 9:30 uur

Kerstfeest in de Cypreskerk

Stichting Hart voor Haïti

 

De Stichting Hart voor Haïti helpt kinderen, volwassenen en bejaarden in nood ongeacht geloof, afkomst of politieke overtuiging. De stichting werkt door middel van kleine, maar zeer doeltreffende projecten.

Johan_achter_bureau.jpg

Zij helpt daar waar hulp het meest nodig is met vrijwel uitsluitend Haïtiaanse medewerkers. De stichting is opgericht in 1982 en wordt geleid door een Nederlandse medewerker genaamd Johan Smoorenburg. Stichting Hart voor Haïti wil vanuit haar overtuiging, waar nodig, de nood lenigen.

Door de hulpverlening en evangelieverkondiging op Haïti worden nu en in de toekomst de sociale, maatschappelijke en evangelische waarden en normen actief uitgedragen. Kinderen op het kinderdorp en volwassenen wordt de kans op een betere toekomst geboden door scholing en voeding. De ouden van dagen een rustige oude dag. Het kinderdorp in Bon-Repos, samen met de projecten in Leogane, is en zal ook in de toekomst een oase van hoop zijn.

Om dit te realiseren en te continueren, wordt hulp verleend aan de armen op Haïti. Kinderen zonder toekomst en soms zelfs zonder levensverwachting worden liefdevol opgenomen in 

het kinderdorp. Door het kinderadoptieplan wordt gezorgd voor een structurele ondersteuning van de kinderen in het kinderdorp. Hulpverlening wordt gezien als een integraal onderdeel van de evangelieverkondiging.

De overheadkosten zijn vanaf 1982 ruim onder de 10% gebleven en de stichting heeft voor de komende jaren dezelfde doelstelling. De hechte samenwerking die er is met organisaties als Wilde Ganzen, ICCO en EO-Metterdaad zullen ook in de komende tijd worden gecontinueerd. Door deze organisaties en in samenwerking met onze achterban wordt uitbreiding van het werk op Haïti mogelijk gemaakt.

In de afgelopen 25 jaar zijn vele projecten zoals het kinderdorp, nursery, school Bon Repos, kerk Bon Repos, vormingscentrum, bakkerijproject gerealiseerd. Voor de komende jaren zal (mits de situatie in het land zich dit toelaat) op basis van een beleidsplan verdere uitbreiding plaatsvinden. Dit wordt met uw hulp en door uw hulp mogelijk gemaakt! Hiervoor hartelijk dank.

U kunt ook rechtstreeks uw bijdrage storten via:

536.16.85 (Postbank) of 50.11.62.194 (ABN-AMRO).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat op 079-3625955

of via de e-mail secretariaat@hartvoorhaiti.nl verzoeken om schriftelijke informatie

 

contactgegevens

PGM Cypres
Raaphorstlaan 206
2532 BL DEN HAAG
email: info@pgmcypres.nl

agenda

Er zijn momenteel geen agenda items

*/